Wielkanocne konkursy plastyczne 2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w corocznym konkursie “Jajo z klasą / Jajo z fantazją” oraz na najładniejszą palmę wielkanocną.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Wszyscy uczestnicy, bez względu na wiek, startują w jednej kategorii. Najmłodszym uczestnikom mogą pomagać rodzice lub opiekunowie, jednak organizator wyklucza zgłoszenia grupowe – do konkursu należy przystąpić indywidualnie.

Uczestnik konkursu może wystawić do konkursu maksymalnie po jednej pracy w każdej kategorii. Każdy eksponat powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek wykonawcy oraz numer kontaktowy. W przypadku prac wykonywanych z pomocą opiekuna, w opisie pracy należy zamieścić o tym informację, np. “Zuzia Kowalska, lat 5, z mamą”. Do prac należy dołączyć także podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania TUTAJ.

Konkurs “Jajo z klasą/Jajo z fantazją” tradycyjnie podzielony jest na dwie kategorie:
JAJO Z KLASĄ – oryginalne jajko/wydmuszka, zdobione technikami tradycyjnymi, odznaczające się wysokim kunsztem wykonania.
JAJO Z FANTAZJĄ – pomysłowość wykorzystania dodatkowych materiałów, nawiązanie do tradycji świąt, fantazyjność, kreatywność, wkład pracy własnej oraz nowatorskość pracy.

UWAGA! Prace muszą być wykonane na oryginalnych jajkach gotowanych lub wydmuszkach!

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do dnia 21.03.2024 do godz. 15:00 do biura MOKiS przy ul. Piastowskiej 19c (I piętro).

Powołana przez organizatora komisja przyzna po 3 miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

Podobnie jak w roku ubiegłym, również i w tym roku można składać prace do trzeciej kategorii corocznego wielkanocnego konkursu plastycznego: palma wielkanocna. Wykonane własnoręcznie palmy należy dostarczyć w dniu 24.03.2024 do godziny 13:00 bezpośrednio na Jarmark Wielkanocny w Parku Miejskim w Bielawie. Do prac należy dołączyć także podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania TUTAJ.

Powołane jury na miejscu oceni kreatywność, kunszt rękodzielniczy i ogólny wyraz artystyczny przekazanych do konkursu palm.

Ogłoszenie wyników na jajo oraz najładniejszą palmę odbędzie się 24 marca 2024 o godzinie 16:00 podczas Jarmarku Wielkanocnego w Parku Miejskim.

UWAGA! Złożone prace można odebrać w biurze MOKIS do 10 kwietnia 2024r. – po tym czasie nie będzie to możliwe.