Zwrot biletów jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku nieodbycia się imprezy lub seansu filmowego.

Jak robić zwroty:
Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w okresie do 14 dni po zakupie – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert …”. Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych:

  • imię i nazwisko
  • numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane
  • nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki
  • ilość zwracanych biletów
  • łączna kwota zwracanych biletów
  • 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.