25 maja 2024 r. w Teatrze Robotniczym odbędzie się 1. edycja Bielawskiego Turnieju Gier Planszowych “Sowie potyczki”.

Rozgrywki będą odbywały się w dwóch kategoriach:

KATEGORIA I
od 10 do 14 lat
KATEGORIA II
od 15 lat wzwyż
GRY TURNIEJOWE:GRY TURNIEJOWE:
“Splendor”“Gwiezdna flota”
“Sushi GO! Party”“Neuroshima HEX 3.0”
“Akropolis”“Akropolis”

Udział w Turnieju jest całkowicie bezpłatny.

Na Turniej obowiązują zapisy. Swój udział można zgłosić wysyłając e-mail na adres: bbk@mokisbielawa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, miejscowość zamieszkania. Zgłoszenie swojego udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Turnieju, dostępnego tutaj: >>KLIKNIJ<<

Warunkiem bezwzględnym uczestnictwa w Turnieju jest podpisanie przez uczestnika lub prawnego opiekuna oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Turnieju i dostarczenie tej zgody Organizatorowi. Formularz oświadczenia jest dostępny tutaj: >>KLIKNIJ<< .

Harmonogram rozgrywek podczas sobotniego Turnieju prezentuje się następująco:
9:00 – rozpoczęcie turnieju
9:10 – rozpoczęcie rozgrywek dla uczestników kategorii I (10-14 lat)
11:30 – zakończenie rozgrywek w kategorii I
11:45 – wręczenie nagród w kategorii I
12:00 – przerwa organizacyjna
12:30 – rozpoczęcie rozgrywek dla uczestników kategorii II (od 15 lat wzwyż)
16:00 – zakończenie rozgrywek w kategorii II
16:15 – wręczenie nagród w kategorii II
16:30 – zakończenie turnieju

Rywalizacje w obrębie każdej kategorii obejmują rozgrywki w trzy gry planszowe. Dla kategorii I (od 10 do 14 lat) są to: “Splendor”, “Sushi GO! Party” i “Akropolis”, natomiast uczestnicy w kategorii II (od 15 lat wzwyż) rozegrają “Gwiezdną flotę”, “Neuroshimę Hex 3.0” oraz “Akropolis”. Zwycięzcą w danej kategorii zostanie osoba, która uzyska łącznie największą liczbę punktów podczas rozgrywek w każdą z trzech gier. Szczegółowy opis rozgrywek i system przyznawania punktów opisane są w regulaminie Turnieju: >>KLIKNIJ<<

Przypominamy, że uczestnicy przed przystąpieniem do Turnieju powinni znać reguły rozgrywanych gier. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach Bielawskiego Bractwa Kości w każdą środę od godziny 16:00 w Art. Caffe przy ul. Piastowskiej 19c – podczas spotkań jest możliwość zapoznania się z zasadami wszystkich gier turniejowych oraz rozegranie ich z członkami klubu.

Zamieszczamy także tutoriale dostępne w serwisie YouTube z omówieniem zasad rozgrywki:

Na zwycięzców rozgrywek czekają nagrody rzeczowe!