Konkurs kulinarny “Wielkanocny wypiek”

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie kulinarnym pn. “Wielkanocny wypiek”!

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – do lat 18,
kategoria II – powyżej 18 roku życia
Organizator wyklucza zgłoszenia grupowe – do konkursu należy przystąpić indywidualnie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Swoją pracę należy przynieść na Polsko-Czeski Jarmark Wielkanocny w Parku Miejskim, a następnie przekazać do godziny 13:00 do specjalnie oznaczonego namiotu Organizatora. Każdy wypiek konkursowy powinien zostać oznaczony i zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek wykonawcy oraz numer kontaktowy. Do prac należy dołączyć także podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania tutaj: >>KLIKNIJ<<

Pełny regulamin konkursu znajduje się tutaj: >>KLIKNIJ<<

Rozstrzygnięcie konkursu

Powołane jury na miejscu oceni i wybierze najlepsze wypieki pod względem smakowym, jak i estetycznym.

Komisja przyzna 3 równorzędne nagrody rzeczowe w obu kategoriach. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia, tj. 2.04.2023, o godzinie 15:00 podczas Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego w Parku Miejskim.


Konkurs kulinarny “Wielkanocny wypiek” organizowany jest w ramach projektu “Spotkania sąsiedzkie – Bielawa i Hronov” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.