Wielkanocne konkursy plastyczne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w corocznym konkursie “Jajo z klasą / Jajo z fantazją” oraz na najładniejszą palmę wielkanocną!

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Wszyscy uczestnicy, bez względu na wiek, startują w jednej kategorii. Najmłodszym uczestnikom mogą pomagać rodzice lub opiekunowie, jednak organizator wyklucza zgłoszenia grupowe – do konkursu należy przystąpić indywidualnie.

Uczestnik konkursu może wystawić do konkursu maksymalnie po jednej pracy w każdej kategorii. Każdy eksponat powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek wykonawcy oraz numer kontaktowy. W przypadku prac wykonywanych z pomocą opiekuna, w opisie pracy należy zamieścić o tym informację, np. “Zuzia Kowalska, lat 5, z mamą”. Do prac należy dołączyć także podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania TUTAJ.

Konkurs “Jajo z klasą/Jajo z fantazją” tradycyjnie podzielony jest na dwie kategorie:
JAJO Z KLASĄ – oryginalne jajko/wydmuszka, zdobione technikami tradycyjnymi, odznaczające się wysokim kunsztem wykonania.
JAJO Z FANTAZJĄ – zastosowanie oryginalnych wydmuszek, pomysłowość wykorzystania dodatkowych materiałów, fantazyjność, kreatywność, wkład pracy własnej oraz nowatorskość pracy.

UWAGA! Prace muszą być wykonane na oryginalnych jajkach lub wydmuszkach!

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do dnia 6.04.2022 do godz. 15:00 do biura MOKiS przy ul. Piastowskiej 19c (I piętro).

Pewnym nowum będzie w tym roku trzecia kategoria corocznego wielkanocnego konkursu plastycznego: palma wielkanocna. Wykonane własnoręcznie palmy należy dostarczyć w dniu 10.04.2022 bezpośrednio na Jarmark Wielkanocny w Parku Miejskim w Bielawie.

Powołane jury na miejscu oceni kreatywność, kunszt rękodzielniczy i ogólny wyraz artystyczny przekazanych do konkursu palm.

Ogłoszenie wyników na jajo oraz najładniejszą palmę odbędzie się 10 kwietnia 2022 o godzinie 17:00 podczas Jarmarku Wielkanocnego w Parku Miejskim.