Polsko-Czeski Jarmark Wielkanocny – konkurs ofert

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach ofert na realizację poszczególnych zleceń dot. organizacji wydarzenia.

 1. Zadanie pn. “Poczęstunek dla czeskich i polskich uczestników Jarmarku”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 2. Zadanie pn. “Usługa konferansjerska podczas Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 3. Zadanie pn. “Tłumaczenie z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski podczas Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 4. Zadanie pn. “Wydruk plakatu reklamującego Polsko-Czeski Jarmark Wielkanocny”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 5. Zadanie pn. “Zabezpieczenie medyczno-logistyczne Jarmarku – transport, montaż i demontaż infrastruktury: stoły, krzesła, namioty, technika, wynajem karetki z ratownikiem”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 6. Zadanie pn. “Zabezpieczenie sanitarne – wynajem kabin WC”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 7. Zadanie pn. “Zabezpieczenie sanitarne (kosze na śmieci i sprzątanie terenu) Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 8. Zadanie pn. “Nagrody na konkurs kulinarny podczas Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 9. Zadanie pn. “Występ artystyczny podczas Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 10. Zadanie pn. “Zakup gier zespołowych celem przeprowadzenia zabaw integracyjnych podczas Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 11. Zadanie pn. “Reklama w prasie lokalnej Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 12. Zadanie pn. “Reklama Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego w radiu”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 13. Zadanie pn. “Wynajem, montaż i demontaż, transport 10 straganów na potrzeby Jarmarku”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 14. Zadanie pn. “Zakup namiotu ekspresowego 3x6m”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 15. Zadanie pn. “Zakup bezprzewodowego zestawu mikroportów na Polsko-Czeski Jarmark Wielkanocny”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<
 16. Zadanie pn. “Pokaz kulinarny podczas Polsko-Czeskiego Jarmarku Wielkanocnego”
  – zapytanie ofertowe: >>KLIKNIJ<<
  – formularz oferty: >>KLIKNIJ<<

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.