Kultura bez granic – podsumowanie

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego realizację projektu “Kultura bez granic”.

W dniach od 10 do 12 czerwca w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbywał się Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka 2022”. Impreza ta realizowana była przy wsparciu środków zewnętrznych w ramach projektu pod nazwą “Kultura bez granic – polsko-czeska współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu “Interreg V A – Czechy – Polska”.