Konkurs “Bielawa oczami artystów”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji 100-lecia nadania praw miejskich Bielawie.

Konkurs “Bielawa oczami artystów” organizowany jest z okazji obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Bielawie. Jego celem jest prezentacja i promocja urokliwych miejsc miasta Bielawa, a także promocja twórczości autorskiej.

W konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na adres zamieszkania lub wiek. Udział jest indywidualny – prace grupowe nie zostaną dopuszczone.

Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu do siedziby organizatora pracy artystycznej w formie: rysunkowo-malarskiej (obraz, akwarela, grafika, pastela), plastycznej trójwymiarowej (rzeźba, płaskorzeźba, kolaż przestrzenny) lub własnoręcznie skomponowanego krótkiego, instrumentalnego utworu muzycznego (w formie mp3).

Prace należy dostarczyć do biura MOKiS przy ul. Piastowskiej 19c (I piętro) do dnia 30.10.2024r. do godz. 15:00, a pliki muzyczne należy wysłać na adres e-mail: konkursy@mokisbielawa.pl.

Prace powinny posiadać dane: imię, nazwisko, wiek, miejscowość oraz numer telefonu oraz oznaczenie kategorii: amatorska lub profesjonalna. Do przesłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, do pobrania tutaj: >>KLIKNIJ<<. Brak takiego oświadczenia będzie skutkował nieprzyjęciem pracy do oceny Jury.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w regulaminie, do pobrania tutaj: >>KLIKNIJ<<