Zwrot biletów

Zwrot biletów jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku nieodbycia się imprezy lub seansu filmowego.

Jak robić zwroty:
Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w okresie do 14 dni po zakupie – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert …”. Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych:
– imię i nazwisko
– numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane
– nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki
– ilość zwracanych biletów
– łączna kwota zwracanych biletów
– 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.