Wystawa plenerowa Käthe Kollwitz

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do obejrzenia wystawy plenerowej prac Käthe Kollwitz z cyklu “Powstanie Tkaczy”.

Zbliża się 177. rocznica powstania tkaczy śląskich – wydarzenia, które odbiło się szerokim echem w całej Europie. Jednym ze skutków była Wiosna Ludów oraz późniejsze zrywy rewolucyjne. Bielawskie wydarzenia znalazły swoje odzwierciedlenie również w kulturze – warto wspomnieć poemat Hairicha Heinego poświęcony tkaczom śląskim. U progu Wiosny Ludów bielawskie wydarzenia zostały przywołane przez angielskiego poetę Ernesta Charlesa Jonesa w wierszu pt. “Marsz wolności”. Najpełniejszy obraz czerwcowych dni został przedstawiony w dramacie “Tkacze” Gerharta Hauptmana, za który pisarz otrzymał nagrodę Nobla. Opisane w dramacie wydarzenia stały się z kolei natchnieniem dla niemieckiej artystki Käthe Kollwitz, która utrwaliła je w cyklu grafik „BUNT TKACZY”.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia tego cyklu na plenerowej wystawie. Mamy nadzieję, że usytuowanie prezentacji grafik w miejscu ich autentycznych wydarzeń pozwoli odwiedzającym na lepsze zrozumienie przesłania artystycznego Käthe Kollwitz. Prace artystki będzie można obejrzeć 4 czerwca na skwerze obok budynku Urzędu Miasta w Bielawie, w godzinach od 10:00 do 17:00.

Käthe Kollwitz tworzyła cykle graficzne, liczne autoportrety, plakaty, a w ostatnich latach swojego życia zajmowała się rzeźbą. Najczęściej poruszanymi przez nią tematami są wojna, śmierć, bieda. Mniej znane są akty i sceny miłosne – „Sekreta”, które powstały w latach 1904-191. Artystka była obdarzona wielkim humanitaryzmem, szczególną wrażliwością na sprawy społeczne i losy ludzi pokrzywdzonych. Treść jej grafik wyraża bunt wymierzony przeciwko biedzie, społecznej niesprawiedliwości, wojnie i faszyzmowi. Jako wykształcona kobieta, matka, żona a przede wszystkim artystka obdarzona ogromną empatią łączy się z ludźmi pokrzywdzonymi przez wojnę i porządek społeczny  w ich  bólu.   Prezentowana  wystawa składa się z ośmiu grafik wybitnej artystki, jednej z najważniejszych postaci niemieckiego ekspresjonizmu. Käthe Kollwitz urodziła się w 1867r. w Królewcu. Tam pobierała pierwsze lekcje rysunku, studiowała w Berlinie i w Monachium. Wywodziła się z domu o tradycjach lewicowych i była związana z ruchem robotniczym. Jej wczesna twórczość dotyczyła codziennego życia robotników portowych, marynarzy, tragarzy i chłopów. W 1891 r. wyszła za mąż za Karla Kollwitza – lekarza. Razem zamieszkali w robotniczej dzielnicy Berlina – Prenzlauer Berg. Tam doświadczyła z bliska nędzy proletariatu, wywarło to ogromny wpływ na Jej dalszą twórczość.  Od 1898r. była członkinią Berlińskiej Secesji (po pokazaniu „Tkaczy” na wystawie). Dwukrotnie, w celach edukacyjnych, opuszczała dom: w 1903 spędziła miesiąc w Paryżu oraz w 1908 zagościła we Florencji, w związku z otrzymaniem nagrody Villa-Romana. W 1919 została profesorem berlińskiej Akademii Sztuk.  W czasach nazizmu 1933-45 artystka została usunięta z Akademii, zakazano również wystawiania prac jej autorstwa. Zmarła w 1945 r w Moritzburgu koło Drezna.

Plakat informujący o wystawie plenerowej
Plakat informujący o wystawie plenerowej