Konkurs Krasomówczy SOWIOGÓRSKI BAJARZ jest organizowany od 2009 roku przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, przy współpracy z Wydziałem Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego.

Region sowiogórski bogaty jest we wszelkiej maści legendy i podania opowiadające o niezwykłych zdarzeniach i niesamowitych istotach zamieszkujących okoliczne ziemie. Ze względu na to pokaźne zaplecze, powstał konkurs nie stricte recytatorski, a właśnie krasomówczy, w którym to uczestnicy mają za zadanie właśnie bajać, czyli jak najciekawiej opowiedzieć wybraną przez siebie legendę.