Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa.

Przedstawicielem ADO jest Jan Gładysz.

Inspektorem danych osobowych / administratorem bezpieczeństwa informacji jest – Marcin Lichnowski.

Kontakt w sprawie danych osobowych – ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa. Telefon 748333-007, e-mail biuro@mokisbielawa.pl.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  • Administratorem danych jest Miejski ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie z siedzibą w przy ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa,
  • Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie powołał Inspektora ochrony danych, kontakt, tel. 74-8333007, e-mail biuro@mokisbielawa.pl,
  • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie lub okresy określone w przepisach prawa,
  • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.