Konkurs SOWIOGÓRSKI BAJARZ – edycja online

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie krasomówczy “Sowiogórski Bajarz”.

W 2020 roku pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie dorocznego konkursu w formie stacjonarnej. Niestety w tym roku sytuacja niewiele się zmieniła – dlatego też postanowiliśmy trochę zmienić zasady i konkurs zostanie zorganizowany w wersji online. Zadecydowaliśmy także o szerszym zasięgu konkursu – jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego Dolnego Śląska. Uważamy, że jest wiele zdolnej młodzieży, która albo już zna, albo chce poznać historię regionu Dolnego Śląska i przy okazji zaprezentować swoje zdolności krasomówcze szerszej publiczności.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać film jak uczestnik opowiada (lub kreatywnie czyta) legendę pochodzącą z rejonu Gór Sowich. Film należy zamieścić na portalu internetowym i link wysłać na adres: konkursy@mokisbielawa.pl. Na nagrane filmy czekamy do 28 maja 2021r.

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mogą mieć dostęp do materiałów źródłowych czyli legend z Przedgórza Sudeckiego i rejonu Gór Sowich, Towarzystwo Przyjaciół Bielawy zezwoliło na publikację 6 legend do dyspozycji uczestników. Cały konkurs odbywa się z wykorzystaniem platformy SIEĆ W DOMU, gdzie są już scenariusze kilku legend i materiały audio, które mogą pomóc uczestnikom w interpretacji legend. Na wspomnianej stronie zamieszczony jest regulamin konkursu oraz legendy udostępnione przez TPB.

Na uczestników konkursu współorganizowanego ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie czekają bardzo atrakcyjne nagrody finansowe: 300 zł za pierwsze miejsce w każdej z trzech kategorii (klasy 1-4, 5-8 i szkoły średnie).

Regulamin i przykładowe legendy znajdują się w zakładce “KONKURSY” na stronie: http://siecwdomu.mokisbielawa.pl/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!