Historie (nie)zapisane. Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem Fundacji Forum Dialogu Między Kulturami.

Logo Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa
Logo Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa

Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami wraz z instytucjami partnerskimi: Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie, Biblioteką Publiczną Gminy Dzierżoniów realizuje projekt pod nazwą Historie (nie)zapisane. Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej. W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty dla młodzieży z zakresu historii mówionej, będą nagrywane relacje wspomnieniowe świadków historii oraz digitalizowane fotografie i inne materiały archiwalne pochodzące z prywatnych zbiorów. Trwałym efektem projektu będzie Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej (obejmujące rozbudowaną i uaktualnioną w toku prowadzonych działań stronę internetową Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa oraz nowo utworzone Cyfrowe Archiwum Bielawy i Cyfrowe Archiwum Gminy Dzierżoniów), które w założeniach organizatora stanie się przestrzenią do odkrywania lokalnej historii oraz miejscem spotkania pokoleń wspólnie budujących oddolną narrację o pamięci. Zakończenie działań projektowych przewidziano na wrzesień 2022 roku.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności
Logo Narodowego Instytutu Wolności
Logo NOWEFIO
Logo NOWEFIO