Historie (nie)zapisane. Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu Fundacji Forum Dialogu Między Kulturami.

Zapraszamy serdecznie na podsumowanie projektu “Historie (nie)zapisane. Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej”. Część dotycząca Bielawy i bielawskiego archiwum odbędzie się 9 września o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej bielawskiego Art. Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c.

Projekt opierał się na idei oddolnego dokumentowania historii lokalnej i związanego z nią dziedzictwa kulturowego. W ramach realizowanego zadania odbyły się warsztaty oral history dla młodzieży oraz były nagrywane wywiady biograficzne ze świadkami czasu. Powstałe w ten sposób źródła historyczne – relacje historii mówionej wzbogacone o biogramy rozmówców oraz ich współczesne portrety fotograficzne, a także dokumenty i zdjęcia z prywatnych zbiorów – posłużyły do utworzenia Cyfrowego Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej obejmującego rozbudowaną i uaktualnioną w toku działań projektowych stronę internetową Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa oraz nowo utworzone Cyfrowe Archiwum Bielawy i Cyfrowe Archiwum Gminy Dzierżoniów. W toku realizacji zadania powstały również filmy i wystawy tematyczne.

Cyfrowe Archiwum Bielawy dostępne jest pod tym linkiem: http://dzierzoniowskiearchiwum.pl/cab.html

Logo Cyfrowego Archiwum Bielawy
Logo Cyfrowego Archiwum Bielawy