Sekcja powstała w 2021 roku w odpowiedzi na potrzeby młodych ludzi z Bielawy i okolic, którzy szukali możliwości realizowania swoich aktorskich pasji na deskach teatru. Opiekunem tej zdolnej młodzieży jest Sebastian Runowicz.

W sezonie 2022/23 sekcja ma przerwę w działalności z przyczyn niezależnych. Więcej informacji wkrótce.

Kontakt z prowadzącym sekcję:
Sebastian Runowicz
e-mail: sebastianrunowicz@wp.pl