Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa.

Przedstawicielem ADO jest Jan Gładysz.

Inspektorem danych osobowych / administratorem bezpieczeństwa informacji jest – Marcin Lichnowski.

Kontakt w sprawie danych osobowych – ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa. Telefon 748333-007, e-mail biuro@mokisbielawa.pl.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  • Administratorem danych jest Miejski ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie z siedzibą w przy ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa,
  • Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie powołał Inspektora ochrony danych, kontakt, tel. 74-8333007, e-mail biuro@mokisbielawa.pl,
  • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie lub okresy określone w przepisach prawa,
  • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

Cal do KULTURY

 

 

 

Film podsumowujący diagnozę w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej
https://www.youtube.com/watch?v=JN9LNh7s8AE

* INICJATYWY WYBRANE!
W dniu 6 czerwca 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie odbyło się spotkanie komisji powołanej do wyrażenia opinii na temat zgłoszonych inicjatyw
do programu Dom Kulty+ Inicjatywy Lokalne.

Komisja w składzie:
Jan Gładysz – dyr. MOKiS
Małgorzata Greiner – z-ca Burmistrza
Anna Komsta – opiekun z ramienia NCK
Wioletta Podskroba – Wolontariuszka
Aleksandra Czop – Wolontariuszka
Dorota Środoń – Inicjatorka
Daniel Kajrys – Inicjator
Małgorzata Siwiec – Inicjatorka
Anna Bielancka – Inicjatorka
Magdalena Cios – Inicjatorka
Katarzyna Strojny – Inicjatorka

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszonymi inicjatywami dokonała następującej oceny:
Brzmienie bez barier – 649 pkt
Fotografia i modeling od warsztatów do wystawy – 565 pkt
Międzypokoleniowa organizacja skupiająca talenty – 619 pkt
„Planszówki” łączą pokolenia – 651 pkt
Przystań poezji – poezja, przystań – 664 pkt
Teatr jest wszędzie – 490 pkt

Ponieważ kwota realizacji wszystkich inicjatyw przekraczała tą przyznaną o, zaledwie 2 tysiące, inicjatorzy postanowili ,wspólnie z organizatorem,
zweryfikować koszty inicjatyw tak, aby można było zrealizować wszystkie inicjatywy.

** OPRACOWANIE DIAGNOZY – POBIERZ DOKUMENT

* NABÓR ZAKOŃCZONY

Pragniemy poinformować, ze zakończył się nabór na inicjatywy lokalne. Do końca terminu określonego w regulaminie wpłynęło 6 projektów które będzie opiniowała komisja składająca się min. z wnioskodawców, dyrektora MOKiS, przedstawiciela Gminy, opiekuna z ramienia NCK oraz wolontariuszy pomagających przy diagnozie.
A oto lista inicjatyw:

– BRZMIENIE BEZ BARIER
– FOTOGRAFIA I MODELING – OD WARSZTATÓW DO WYSTAWY
– MIĘDZYPOKOLENIOWA ORGANIZACJA SKUPIAJĄCA TALENTY
– PLANSZÓWKI ŁĄCZĄ POKOLENIA
– PRZYSTAŃ POEZJI – POEZJA. PRZYSTAŃ!
– TEATRALNE WAKACJE

* REGULAMIN CAL
– plik do pobrania

* Film promujący działania w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej. Zapraszamy do oglądania.
https://www.youtube.com/watch?v=l0nV8XLTmRw

 

* 20 000 ZŁ DLA MIESZKAŃCÓW!
Rozpoczęła się diagnoza Centrum Aktywności Lokalnej ! Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoSljXnoXCFY-h980mfKiP9XPSsYvMt-FmHxZUrt5KCeg9tQ/viewform?c=0&w=1

 

* Centrum Aktywności Lokalnej – projekt Narodowego Centrum Kultury ” Domy kultury +” już zaczyna funkcjonować.
Jeśli zobaczycie taką czołówkę filmową to będzie wiadomo, że to materiał filmowy dotyczący tego projektu.
https://www.youtube.com/watch?v=bWGVMeWObCc&feature=youtu.be

 

Zwrot biletów

Zwrot biletów jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku nieodbycia się imprezy lub seansu filmowego.

Jak robić zwroty:
Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w okresie do 14 dni po zakupie – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert …”. Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych:
– imię i nazwisko
– numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane
– nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki
– ilość zwracanych biletów
– łączna kwota zwracanych biletów
– 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.