Teatr Od Dzisiaj

Teatr Od Dzisiaj powstał w roku 2009, gdy mała grupa młodych ambitnych osób postanowiła robić coś ambitnego. Zaczynaliśmy od prostych skeczy kabaretowych, po monologi, a z czasem nabierając wprawy sięgnęliśmy po materiały pełnometrażowe. Z biegiem czasu szeregi teatru zasilały nowe osoby, jedne odchodziły drugie przychodziły, aż w końcu udało się zgromadzić stałą grupę, która dzięki doskonałej integracji potrafi pracować w każdych warunkach scenicznych oraz plenerowych.

Najmłodsze osoby maja 15 lata najstarsze ponad 56, co sprawa, że jesteśmy otwarcie na każda grupę wiekową. Scenariusze do spektakli piszemy sami, bądź tez korzystamy z gotowych już sprawdzonych prac najlepszych scenopisarzy.

Teatr reżyseruje Rafał Smoliński

Bielawska Kapela

Bielawską kapelę tworzą Michał Tarasiewicz ( banjo ), Zdzisław Pilecki ( akordeon ), Ireneusz Brożek ( g. basowa, banjo ) i Hieronim Świątczak ( bęben ). Zespół rozpoczął działalność jesienią 2011 roku. Zespół kultywuje bielawskie tradycje zespołów wywodzących się z Teatru Robotniczego i późniejszej Bielawskiej Ferajny. Pierwsze koncerty rozpoczął już wiosna 2012 r. i sprawdził się znakomicie jako typowa kapela podwórkowa i jako zespół estradowy grający na pełnym nagłośnieniu. Próby stałe odbywają się w sali orkiestry SART kontakt z zespołem można uzyskać poprzez jednostkę patronującą: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki lub skontaktować się bezpośrednio z muzykami pod numerami telefonów: 508 642 125 lub 794 042 034

Tolk Folk

W 1997 r. przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki powstała Jednoosobowa Sekcja Tolkienowska WIEŻA, działająca w Bielawie. Założycielem i jednoosobowym “ciałem sekcyjnym” był fan prozy JRR Tolkiena, pracownik bielawskiego MOK i S-u Jarosław Florczak „Bregalad”.

Z inicjatywy sekcji były organizowane pierwsze plenery malarskie w których artyści uwieczniali lokalne pejzaże w nawiązaniu do Tolkienowskiego Śródziemia, heppeningi i w końcu pierwszą imprezę plenerową TOLK FOLK. Do sekcji zaczęli dołączać się inni, lokalni fani Tolkiena, którzy wnieśli wielki wkład w dalszą działalność. Już pod koniec ubiegłego wieku sekcja liczyła ok 10 osób, więc jej nazwa została zmieniona. Wycięto z niej wyraz “jednoosobowa”.

Początek XX wieku to coraz ciekawsze inicjatywy, imprezy, konkursy oraz pierwsze pomysły na inscenizacje bitew. Należy tu nadmienić, że wejście Polski do Unii Europejskiej przysłużyło się do realizacji tych największych zamierzeń: “Bitwy Pięciu Armii” i “Upadku Gondolinu”, ale największe znaczenia ma bardzo aktywny w nich udział fanów Tolkiena, którzy przyjeżdżają na TOLK FOLK nie tylko z całej Polskim ale także z Czech i Słowacji. Przy okazji TF-u powstało wiele ciekawych projektów, jak ekranizacja amatorskiej parodii „Władcy Pierścieni” wg scenariusza jednego z fanów Lorda Ya „ Do Rivendell i bez powrotu”, zespół „Drużyna Trzeźwych Hobbitów”, którego wydana płyta „Księga zaginionych pieśni” stała się tolkienowskim wydarzeniem roku

2008. Cały cykl imprez również został doceniony przez najstarszy w Polsce, Śląski Klub Fantastyki, który uhonorował, w 2006 r. inicjatora TOLK FOLK-u, Jarosława Florczaka nagrodą ŚLĄKFA w kategorii „Fan roku”.

  Przez kolejne lata TOLK FOLK zaczął się zmieniać. Stał się wspólną imprezą wszystkich fanów JRRT w Polsce i przez nich, w dużej mierze, współtworzoną. Pojawiły się gry terenowe, wykłady, konkursy organizowane przez osoby nie mieszkające na stałe w Bielawie, ale przygotowujące konkretny program i realizujące go na miejscu. Program, informacje i po

szczególne elementy imprezy omawiane i przekazywane są przez internet Ostatni dzień imprezy to podsumowania i życzenia. To na końcowym zebraniu padają propozycje działań na kolejny rok, tematy inscenizacji bitew, propozycje zmian itp. TOLK FOLK to impreza wszystkich fanów Tolkiena w Polsce i każdy kto się na nim pojawi zawsze znajdzie coś dla siebie.

 

Z tego też tytułu narodził się pomysł powołania Stowarzyszenia, w którym zasiadają uczestnicy z całego kraju. Stało się ono głównym trzonem działalności S.T. WIEŻA ( ośrodek przekazał nazwę Stowarzyszeniu ). MOKiS obecnie jest jednostką patronującą i wspierającą działania TOLK FOLK, które zgodnie ze założeniami, mają zawsze odbywać się w Bielawie.

Strona Stowarzyszenia i imprezy pod nazwą TOLK FOLK : http://tolk-folk.pl/

O nas

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki jest placówką stosunkowo młodą w porównaniu do innych miejskich instytucji na Dolnym Slasku. Do roku 1993 w Bielawie funkcję ten pełniły Zakładowe Domy Kultury Bieltex i Bielbaw.

W wyniku przekształceń gospodarczych zakłady pracy stale ograniczały działalność socjalną w tym również sportową i kulturalną. W czasie likwidacji placówek, biblioteki, będące częścią ZDK-ów wraz z księgozbiorem oraz częścią pracowników zostały przejęte przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zakładowa Orkiestra Dęta usamodzielniła się zakładając jedną z pierwszych agencji artystycznych stowarzyszenie SART. Natomiast pozostała działalność ZDK „Bielaw” wraz z nieodpłatnym użyczeniem obiektów została na mocy porozumienia z Samorządem Pierwszej kadencji przejęta przez miasto i włączona do powołanego rok wcześniej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Kadra nowej jednostki rekrutowała się w przeważającej części z byłych pracowników ZDK Bielbaw. Warunkiem nieodpłatnego przekazania całej bazy kulturalnej miastu (budynek ZDK i Teatru Robotniczego wraz z pełnym b. nowoczesnym na owe czasy wyposażeniem) był zapis, że ma być w nich prowadzona działalność kulturalna. Budynek przy ul. Piastowskiej był siedzibą MOKiS-u do wiosny 1998, kiedy obiekt na własność przejmuje miasto na biura Zarządu i siedzibę Rady Miejskiej pozostawiając działalność filii nr. 2MBP (przejęcie nastąpiło w wyniku kompensat zaległych obciążeń podatkowych BZPB „Bielaw” S.A. ). Miejski Ośrodek Kultury i Sportu zostaje przeniesiony do Teatru Robotniczego, który został kupiony w roku 1999.

Sytuacja taka trwa do roku 2001, kiedy to Miejski Ośrodek Kultury i Sportu został przekształcony w Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, natomiast uchwałą Rady Miejskiej nr.XXIX/234/2000 z dnia 15 grudnia 2000 została utworzona gminna instytucja kultury pod obecną nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie włączając w jego strukturę na zasadach pełnej autonomii Miejską Bibliotekę Publiczna. W dniu 2 stycznia zgodnie z Ustawą o prowadzeniu Działalności Kulturalnej dokonano wpisu do rejestru Instytucji Kultury – Księga Rejestrowa nr. 3.

Działalność czytelnicza i bibliotekarska prowadzona była pod egidą MOKiS-u do sierpnia roku 2009, w którym w wyniku wymogów ustawowych wyłączono Bibliotekę ze struktury ośrodka powołując samodzielna instytucję MBP. W czasie prowadzenia działalności bibliotekarskiej rozpoczęto szeroka komputeryzację biblioteki zakończoną przystąpieniem do ogólnopolskiego systemu Aleph, powstał Klub poezji śpiewanej POZYTYWKA. W roku 2005 opracowano koncepcję adaptacji budynku b. Administracji „Bielbawu” wraz z projektem na Centrum Biblioteczno Informacyjne. Większość założeń tego opracowania łącznie z biblioteką, salą kinową zostało uwzględnione w realizacji Dolnośląskiego Art.Inkubatora Przedsiębiorczości.

MOKIS prowadzi swoja działalność zgodnie ze statutem realizując zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Do podstawowych zadań MOKIS-u należy: rozpoznanie, rozbudzenie oraz zaspokojenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy w tym czytelniczych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb kulturalnych. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, kontynuowanie i tworzenie tradycji kulturalnych wyróżniających miasto Bielawa i region bielawski.