Festiwal Regałowisko 2020

W związku ze stanem epidemii i ryzykiem zarażenia koronawirusem, podjęliśmy decyzję o przełożeniu imprezy Regałowisko Bielawa Reggae Festiwal na przyszły rok.

PROSIMY O ZACHOWANIE BILETÓW

W wypadku rezygnacji, zwrot biletów zakupionych w kasie MOKiS wyłącznie za okazaniem paragonu, który jest dowodem zakupu,

natomiast w przypadku biletów zakupionych online szczegóły dotyczące zwrotu biletów znajdują się na stronach internetowych bileterii.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa.

Przedstawicielem ADO jest Jan Gładysz.

Inspektorem danych osobowych / administratorem bezpieczeństwa informacji jest – Marcin Lichnowski.

Kontakt w sprawie danych osobowych – ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa. Telefon 748333-007, e-mail biuro@mokisbielawa.pl.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  • Administratorem danych jest Miejski ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie z siedzibą w przy ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa,
  • Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie powołał Inspektora ochrony danych, kontakt, tel. 74-8333007, e-mail biuro@mokisbielawa.pl,
  • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie lub okresy określone w przepisach prawa,
  • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

Cal do KULTURY

 

 

 

Film podsumowujący diagnozę w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej
https://www.youtube.com/watch?v=JN9LNh7s8AE

* INICJATYWY WYBRANE!
W dniu 6 czerwca 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie odbyło się spotkanie komisji powołanej do wyrażenia opinii na temat zgłoszonych inicjatyw
do programu Dom Kulty+ Inicjatywy Lokalne.

Komisja w składzie:
Jan Gładysz – dyr. MOKiS
Małgorzata Greiner – z-ca Burmistrza
Anna Komsta – opiekun z ramienia NCK
Wioletta Podskroba – Wolontariuszka
Aleksandra Czop – Wolontariuszka
Dorota Środoń – Inicjatorka
Daniel Kajrys – Inicjator
Małgorzata Siwiec – Inicjatorka
Anna Bielancka – Inicjatorka
Magdalena Cios – Inicjatorka
Katarzyna Strojny – Inicjatorka

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszonymi inicjatywami dokonała następującej oceny:
Brzmienie bez barier – 649 pkt
Fotografia i modeling od warsztatów do wystawy – 565 pkt
Międzypokoleniowa organizacja skupiająca talenty – 619 pkt
„Planszówki” łączą pokolenia – 651 pkt
Przystań poezji – poezja, przystań – 664 pkt
Teatr jest wszędzie – 490 pkt

Ponieważ kwota realizacji wszystkich inicjatyw przekraczała tą przyznaną o, zaledwie 2 tysiące, inicjatorzy postanowili ,wspólnie z organizatorem,
zweryfikować koszty inicjatyw tak, aby można było zrealizować wszystkie inicjatywy.

** OPRACOWANIE DIAGNOZY – POBIERZ DOKUMENT

* NABÓR ZAKOŃCZONY

Pragniemy poinformować, ze zakończył się nabór na inicjatywy lokalne. Do końca terminu określonego w regulaminie wpłynęło 6 projektów które będzie opiniowała komisja składająca się min. z wnioskodawców, dyrektora MOKiS, przedstawiciela Gminy, opiekuna z ramienia NCK oraz wolontariuszy pomagających przy diagnozie.
A oto lista inicjatyw:

– BRZMIENIE BEZ BARIER
– FOTOGRAFIA I MODELING – OD WARSZTATÓW DO WYSTAWY
– MIĘDZYPOKOLENIOWA ORGANIZACJA SKUPIAJĄCA TALENTY
– PLANSZÓWKI ŁĄCZĄ POKOLENIA
– PRZYSTAŃ POEZJI – POEZJA. PRZYSTAŃ!
– TEATRALNE WAKACJE

* REGULAMIN CAL
– plik do pobrania

* Film promujący działania w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej. Zapraszamy do oglądania.
https://www.youtube.com/watch?v=l0nV8XLTmRw

 

* 20 000 ZŁ DLA MIESZKAŃCÓW!
Rozpoczęła się diagnoza Centrum Aktywności Lokalnej ! Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoSljXnoXCFY-h980mfKiP9XPSsYvMt-FmHxZUrt5KCeg9tQ/viewform?c=0&w=1

 

* Centrum Aktywności Lokalnej – projekt Narodowego Centrum Kultury ” Domy kultury +” już zaczyna funkcjonować.
Jeśli zobaczycie taką czołówkę filmową to będzie wiadomo, że to materiał filmowy dotyczący tego projektu.
https://www.youtube.com/watch?v=bWGVMeWObCc&feature=youtu.be

 

Zwrot biletów

Zwrot biletów jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku nieodbycia się imprezy lub seansu filmowego.

Jak robić zwroty:
Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w okresie do 14 dni po zakupie – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert …”. Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych:
– imię i nazwisko
– numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane
– nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki
– ilość zwracanych biletów
– łączna kwota zwracanych biletów
– 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.

Zwrot biletów

Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w ciągu 5 dni – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert/film …”.

Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych: – imię i nazwisko – numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane – nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki – ilość zwracanych biletów – łączna kwota zwracanych biletów – 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.

Zwrot biletów

Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w ciągu 5 dni – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert/film …”.

Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych: – imię i nazwisko – numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane – nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki – ilość zwracanych biletów – łączna kwota zwracanych biletów – 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.

Sowiogórski Bajarz

Krasnoludki “rządzą”, czyli rzecz o bajaniu.

Tradycja chyba zostanie zmieniona, a to dla tego, że okres styczniowy powoduje zdecydowany brak elementu konkursowego. Znaczy to, że na tegoroczną, piąta już edycję powiatowego konkursu krasomówczego SOWIOGÓRSKI BAJARZ z powodów chorobowych nie dotarło aż 5 uczestników.  Dlatego też organizatorzy zastanawiają się nad przesunięciem terminu przyszłorocznego konkursu  bliżej wiosennych terminów. Faktem niezaprzeczalnym jest jednak to, że nie zabrakło emocji. Po pierwsze, poziom konkursu był bardzo wyrównany, po drugie organizatorzy przygotowali bardzo atrakcyjne ( jak co roku zresztą ) nagrody: pieniężne za 1 miejsce, za drugie osobiste urządzenia elektroniczne, tak więc było o co walczyć.  W jury tegorocznego konkursu zasiadali Anna Siadziako Dyrektor MOK z Piławy Górnej, Andrzej Kukuła Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury oraz Małgorzata Drelich Animator Kultury z MOK w Nowej Rudzie. 
Wysłuchali 24 uczestników z kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Po burzliwych obradach Jury wydało werdykt:

 

kat. szkół podstawowych

1 miejsce Julia Pastuszka z S.P.10 w Bielawie

2 miejsce Jakub Wójcik z S.P. w Łagiewnikach

3 miejsce Łukasz Łyżwa S.P.Z.S. Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie                           

wyróżnienia  – Natalia Kramarz S.P. 9 w Dzierżoniowie

Mariusz Pawłowski S.P. w Jaźwinie

Magdalena Helon  Z.S.P. w Ostroszowicach

 

kat. gimnazjów

1 miejsce Weronika Krystek G2 w Bielawie

2 miejsce Paweł Surma G1 w Bielawie

3 miejsce Kamila Sagan ZS w Pieszycach

 

kat. szkół ponadpodstawowych

1 miejsce Renata Otręba  II L.O. w Dzierżoniowie

2 miejsce Natalia Bajak I L.O. w Dzierżoniowie

3 miejsce Alicja Handwerkier I L.O. w Dzierżoniowie

wyróżnienie Angelikę Wojciechowicz ? Z.S. 2  w Dzierżoniowie

 

Organizatorzy podkreślają fakt, że uczestnicy zadają sobie trud wyszukiwania legend i baśni spoza najbardziej dostępnych publikacji co nadaje koloryt temu konkursowi. Informują również, że w tym roku maiła miejsce rejestracja dźwiękowa konkursu dzięki czemu najlepsze legendy będzie można odsłuchać na stronie.

Sowiogórski Bajarz

Krasnoludki “rządzą”, czyli rzecz o bajaniu.

Tradycja chyba zostanie zmieniona, a to dla tego, że okres styczniowy powoduje zdecydowany brak elementu konkursowego. Znaczy to, że na tegoroczną, piąta już edycję powiatowego konkursu krasomówczego SOWIOGÓRSKI BAJARZ z powodów chorobowych nie dotarło aż 5 uczestników.  Dlatego też organizatorzy zastanawiają się nad przesunięciem terminu przyszłorocznego konkursu  bliżej wiosennych terminów. Faktem niezaprzeczalnym jest jednak to, że nie zabrakło emocji. Po pierwsze, poziom konkursu był bardzo wyrównany, po drugie organizatorzy przygotowali bardzo atrakcyjne ( jak co roku zresztą ) nagrody: pieniężne za 1 miejsce, za drugie osobiste urządzenia elektroniczne, tak więc było o co walczyć.  W jury tegorocznego konkursu zasiadali Anna Siadziako Dyrektor MOK z Piławy Górnej, Andrzej Kukuła Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury oraz Małgorzata Drelich Animator Kultury z MOK w Nowej Rudzie. 
Wysłuchali 24 uczestników z kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Po burzliwych obradach Jury wydało werdykt:

 

kat. szkół podstawowych

1 miejsce Julia Pastuszka z S.P.10 w Bielawie

2 miejsce Jakub Wójcik z S.P. w Łagiewnikach

3 miejsce Łukasz Łyżwa S.P.Z.S. Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie                           

wyróżnienia  – Natalia Kramarz S.P. 9 w Dzierżoniowie

Mariusz Pawłowski S.P. w Jaźwinie

Magdalena Helon  Z.S.P. w Ostroszowicach

 

kat. gimnazjów

1 miejsce Weronika Krystek G2 w Bielawie

2 miejsce Paweł Surma G1 w Bielawie

3 miejsce Kamila Sagan ZS w Pieszycach

 

kat. szkół ponadpodstawowych

1 miejsce Renata Otręba  II L.O. w Dzierżoniowie

2 miejsce Natalia Bajak I L.O. w Dzierżoniowie

3 miejsce Alicja Handwerkier I L.O. w Dzierżoniowie

wyróżnienie Angelikę Wojciechowicz ? Z.S. 2  w Dzierżoniowie

 

Organizatorzy podkreślają fakt, że uczestnicy zadają sobie trud wyszukiwania legend i baśni spoza najbardziej dostępnych publikacji co nadaje koloryt temu konkursowi. Informują również, że w tym roku maiła miejsce rejestracja dźwiękowa konkursu dzięki czemu najlepsze legendy będzie można odsłuchać na stronie.

Erato

10 LAT ZESPOŁU ERATO

A  to wszystko miało przecież trwać najwyżej 5 lat…

30 grudnia w sali Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie miał miejsce koncert jubileuszowy zespołu Erato. Bielawskiej grupy wokalnej z dziesięcioletnią tradycją. Laureata licznych konkursów i festiwali.

Młodzi artyści przekazujący magię słów i muzyki, w swoim repertuarze mają utwory z gatunku  poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej oraz tak zwane ?piosenki z duszą?. Od momentu  powstania zespół działa pod kierunkiem p. Elżbiety Zachowskiej i skrzydłami Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie. Autorem aranżacji jest p. Jacek Wanszewicz.

Podczas koncertu wystąpili  dawni i aktualni członkowie zespołu Erato:

Pierwszy skład (1997-2000): Ludwika Olewicz (Roman), Marta Szymańska (Ignatowska), Magdalena Siepsiak, Joanna Szewczuk

Drugi skład (2001-2005): Izabela  Kajdan, Małgorzata Pilczuk, Magdalena Kisiel, Katarzyna Jasion, Marta Tracz, Łukasz Osadkowski, Łukasz Malczewski, Marcin Gawlik

Trzeci skład (2006-?): Aleksandra Chabińska, Anna Roman, Katarzyna Orasińska, Joanna Tunia, Roxana Duziak, Łukasz Fiedoruk, Mateusz Gomółka

W scenerii dworca, przy dźwiękach i w oparach pociągu, widzowie zostali zabrani w podróż. Podróż po historii Erato…

Na przestrzeni dziesięciu lat członkowie zespołu korzystali z różnych dróg, chadzali rozmaitymi ścieżkami…

Pierwszy skład zawsze kładł duży nacisk na słowo, eksponowano tekst  – tu najważniejszy był przekaz. Repertuar “Piwnicy pod Baranami”, poezja, która wymaga skupienia i refleksji. Słowo trudne, poważne…

Drugi zaczął tak samo, ale “zbłądził” z upływem czasu w inną dróżkę. Podążył w stronę tancbudy, jej klimatu i poetyki. W stronę poezji, która czasem kpi, bawi się sama sobą. Pojawiał się już ruch, rekwizyty, śmiech lub powaga… Najważniejsza była atmosfera i emocje.

I o ile o ich poetyce można powiedzieć “chmurna i durna”, o tyle poezję w wykonaniu składu trzeciego – aktualnego, z całą pewnością można nazwać “sielską, anielską”. W niej  najważniejsza jest melodia, harmonia. Frazy są jaśniejsze, pięknie rozbudowane, wszystko płynie i niesamowicie brzmi. To ta twarz poezji lekko uśmiechniętej, pięknej, gładkiej…

Słowo “poezja” pojawiło się kilka razy… Bo choć podróżujemy różnymi pociągami, dążymy przecież do jednego celu – poezji śpiewanej…A w podróży jesteśmy przecież wszyscy…”

Młodzi artyści przychodzą, spełniają się w muzyce i słowie, odchodzą, rozjeżdżają po świecie, ale, jak widać, wracają – czego dowodem był właśnie ten koncert.

Sala wypełniona po brzegi życzliwą, wierną od lat publicznością i owacje na stojąco były największym podziękowaniem i nagrodą dla zespołu, który nie ma zamiaru poprzestać na dziesięcioleciu.