Zwrot biletów

Zwrot biletów jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku nieodbycia się imprezy lub seansu filmowego.

Jak robić zwroty:
Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w okresie do 14 dni po zakupie – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert …”. Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych:
– imię i nazwisko
– numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane
– nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki
– ilość zwracanych biletów
– łączna kwota zwracanych biletów
– 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.

Zwrot biletów

Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w ciągu 5 dni – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert/film …”.

Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych: – imię i nazwisko – numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane – nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki – ilość zwracanych biletów – łączna kwota zwracanych biletów – 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.

Zwrot biletów

Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w ciągu 5 dni – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert/film …”.

Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych: – imię i nazwisko – numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane – nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki – ilość zwracanych biletów – łączna kwota zwracanych biletów – 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.

Słupy ogłoszeniowe

Jako jedyni w Bielawie jesteśmy w posiadaniu 20 słupów ogłoszeniowych. Słupy rozmieszczone są na terenie całego miasta. Wystarczy, że przyjdziesz, zapłacisz a my już sami rozkleimy plakaty, afisze, ogłoszenia. Umieszczenie ogłoszeń na słupach to najszybsza forma dotarcia do odbiorcy.

Na wszystkich chętnych, którzy chcą umieścić ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych będących w naszej dyspozycji zapraszamy do spotkania się z nami. Przyjmujemy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ulica Piastowska 19A. Podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

POBIERZ PLAN ROZMIESZCZENIA SŁUPÓW REKLAMOWYCH – POBIERZ

POBIERZ ZASADY I CENNIK KAMPANII WYBORCZYCH – POBIERZ

POBIERZ ZLECENIE PLAKATOWANIA DO WYPEŁNIENIA – POBIERZ

 

Ekspozycja do 3 dni:

do formatu A4 – 1,50 zł

do formatu A3 – 2,20 zł

do formatu A2 – 3,70 zł

do formatu A1 – 5.50

Powyżej formatu A1 – 6,50 zł

 

Ekspozycja do 5 dni:

do formatu A4 – 2 zł

do formatu A3 – 3,50 zł

do formatu A2 – 4,50 zł

do formatu A1 – 6.00

Powyżej formatu A1 – 6,50 zł

 

Ekspozycja do 7 dni:

do formatu A4 – 2,50 zł

do formatu A3 – 4 zł

do formatu A2 – 6,50 zł

do formatu A1 – 8.00

Powyżej formatu A1 – 9 zł

 

Ekspozycja do 10 dni:

do formatu A4 – 3 zł

do formatu A3 – 4,50 zł

do formatu A2 – 7,50 zł

do formatu A1 – 8.50

Powyżej formatu A1 – 9,50 zł

 

Ekspozycja do 14 dni:

do formatu A4 – 4 zł

do formatu A3 – 5 zł

do formatu A2 – 8 zł

do formatu A1 – 10.00

Powyżej formatu A1 – 11 zł

Słupy ogłoszeniowe

Jako jedyni w Bielawie jesteśmy w posiadaniu 20 słupów ogłoszeniowych. Słupy rozmieszczone są na terenie całego miasta. Wystarczy, że przyjdziesz, zapłacisz a my już sami rozkleimy plakaty, afisze, ogłoszenia. Umieszczenie ogłoszeń na słupach to najszybsza forma dotarcia do odbiorcy.

Na wszystkich chętnych, którzy chcą umieścić ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych będących w naszej dyspozycji zapraszamy do spotkania się z nami. Przyjmujemy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ulica Piastowska 19A. Podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

POBIERZ PLAN ROZMIESZCZENIA SŁUPÓW REKLAMOWYCH – POBIERZ

POBIERZ ZASADY I CENNIK KAMPANII WYBORCZYCH – POBIERZ

POBIERZ ZLECENIE PLAKATOWANIA DO WYPEŁNIENIA – POBIERZ

 

Ekspozycja do 3 dni:

do formatu A4 – 1,50 zł

do formatu A3 – 2,20 zł

do formatu A2 – 3,70 zł

do formatu A1 – 5.50

Powyżej formatu A1 – 6,50 zł

 

Ekspozycja do 5 dni:

do formatu A4 – 2 zł

do formatu A3 – 3,50 zł

do formatu A2 – 4,50 zł

do formatu A1 – 6.00

Powyżej formatu A1 – 6,50 zł

 

Ekspozycja do 7 dni:

do formatu A4 – 2,50 zł

do formatu A3 – 4 zł

do formatu A2 – 6,50 zł

do formatu A1 – 8.00

Powyżej formatu A1 – 9 zł

 

Ekspozycja do 10 dni:

do formatu A4 – 3 zł

do formatu A3 – 4,50 zł

do formatu A2 – 7,50 zł

do formatu A1 – 8.50

Powyżej formatu A1 – 9,50 zł

 

Ekspozycja do 14 dni:

do formatu A4 – 4 zł

do formatu A3 – 5 zł

do formatu A2 – 8 zł

do formatu A1 – 10.00

Powyżej formatu A1 – 11 zł

O nas

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki jest placówką stosunkowo młodą w porównaniu do innych miejskich instytucji na Dolnym Slasku. Do roku 1993 w Bielawie funkcję ten pełniły Zakładowe Domy Kultury Bieltex i Bielbaw.

W wyniku przekształceń gospodarczych zakłady pracy stale ograniczały działalność socjalną w tym również sportową i kulturalną. W czasie likwidacji placówek, biblioteki, będące częścią ZDK-ów wraz z księgozbiorem oraz częścią pracowników zostały przejęte przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zakładowa Orkiestra Dęta usamodzielniła się zakładając jedną z pierwszych agencji artystycznych stowarzyszenie SART. Natomiast pozostała działalność ZDK „Bielaw” wraz z nieodpłatnym użyczeniem obiektów została na mocy porozumienia z Samorządem Pierwszej kadencji przejęta przez miasto i włączona do powołanego rok wcześniej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Kadra nowej jednostki rekrutowała się w przeważającej części z byłych pracowników ZDK Bielbaw. Warunkiem nieodpłatnego przekazania całej bazy kulturalnej miastu (budynek ZDK i Teatru Robotniczego wraz z pełnym b. nowoczesnym na owe czasy wyposażeniem) był zapis, że ma być w nich prowadzona działalność kulturalna. Budynek przy ul. Piastowskiej był siedzibą MOKiS-u do wiosny 1998, kiedy obiekt na własność przejmuje miasto na biura Zarządu i siedzibę Rady Miejskiej pozostawiając działalność filii nr. 2MBP (przejęcie nastąpiło w wyniku kompensat zaległych obciążeń podatkowych BZPB „Bielaw” S.A. ). Miejski Ośrodek Kultury i Sportu zostaje przeniesiony do Teatru Robotniczego, który został kupiony w roku 1999.

Sytuacja taka trwa do roku 2001, kiedy to Miejski Ośrodek Kultury i Sportu został przekształcony w Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, natomiast uchwałą Rady Miejskiej nr.XXIX/234/2000 z dnia 15 grudnia 2000 została utworzona gminna instytucja kultury pod obecną nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie włączając w jego strukturę na zasadach pełnej autonomii Miejską Bibliotekę Publiczna. W dniu 2 stycznia zgodnie z Ustawą o prowadzeniu Działalności Kulturalnej dokonano wpisu do rejestru Instytucji Kultury – Księga Rejestrowa nr. 3.

Działalność czytelnicza i bibliotekarska prowadzona była pod egidą MOKiS-u do sierpnia roku 2009, w którym w wyniku wymogów ustawowych wyłączono Bibliotekę ze struktury ośrodka powołując samodzielna instytucję MBP. W czasie prowadzenia działalności bibliotekarskiej rozpoczęto szeroka komputeryzację biblioteki zakończoną przystąpieniem do ogólnopolskiego systemu Aleph, powstał Klub poezji śpiewanej POZYTYWKA. W roku 2005 opracowano koncepcję adaptacji budynku b. Administracji „Bielbawu” wraz z projektem na Centrum Biblioteczno Informacyjne. Większość założeń tego opracowania łącznie z biblioteką, salą kinową zostało uwzględnione w realizacji Dolnośląskiego Art.Inkubatora Przedsiębiorczości.

MOKIS prowadzi swoja działalność zgodnie ze statutem realizując zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Do podstawowych zadań MOKIS-u należy: rozpoznanie, rozbudzenie oraz zaspokojenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy w tym czytelniczych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb kulturalnych. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, kontynuowanie i tworzenie tradycji kulturalnych wyróżniających miasto Bielawa i region bielawski.